خرداد ۴, ۱۳۹۸

تحمیل علاقه

یکی از بزرگترین اشکالاتی که به انسا نها وارد است...
خرداد ۲, ۱۳۹۸

فرار از گذشته

اگر از گذشته فرار کنید، در آینده نابود می شوید.
خرداد ۱, ۱۳۹۸

در جستجوی خوشبختی

اگر به دنبال شادی هستید، جستجوی خوشبختی را ...
خرداد ۱, ۱۳۹۸

درک مردم

بسیارى از مردم نگاه مى کنند ولى عده کمى از ...
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸

زیباترین هایِ جهان

زیباترین چیزهاى جهان قابل دیدن و لمس کردن ...
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

هزار سال

آن کس که لذت یک روز زیستن را تجربه کند، گویى...
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۸

دارندگان دید بلند

دارندگان دید بلند به هنگام رویارویى با مشکلات ...
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

قانون خلاقیت

قانون خلاقیت این است که به جاى اینکه آرزوهاى...