بهمن ۲۹, ۱۳۹۸

. ‏✩✩✩✩✩✩✩ ★ → @mot_daily ← ★

۱۳۵۰ . ‏✩✩✩✩✩✩✩ ★ → @mot_daily ← ★ ✩✩✩✩✩✩✩✩ . […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۸

آدم خلاق میشناسی تگ کن . تفسیر

۱۳۴۹ آدم خلاق میشناسی تگ کن🖌 . تفسیر بفرمایید 😊 […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۸

آنان که از اتفاقات ناگوار زندگ

۸۴۱ آنان که از اتفاقات ناگوار زندگی خود چیزی نمی […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۸

بدون سر و‌ صدا با تمرکز کامل

۱۳۵۰ بدون سر و‌ صدا با تمرکز کامل روی خودت […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۸

. ‏✩✩✩✩✩✩✩ ★ → @mot_daily ← ★

۱۳۵۰ . ‏✩✩✩✩✩✩✩ ★ → @mot_daily ← ★ ✩✩✩✩✩✩✩✩ . […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۸

. ‏✩✩✩✩✩✩✩ ★ → @mot_daily ← ★

۱۳۴۹ . ‏✩✩✩✩✩✩✩ ★ → @mot_daily ← ★ ✩✩✩✩✩✩✩✩ . […]
بهمن ۲۶, ۱۳۹۸

موافقید ؟ بنظرم این روزها حری

۱۳۵۰ موافقید ؟ بنظرم این روزها حریم شخصی همه‌ی ما […]
بهمن ۲۶, ۱۳۹۸

. ‏✩✩✩✩✩✩✩ ★ → @mot_daily ← ★

۱۳۵۰ . ‏✩✩✩✩✩✩✩ ★ → @mot_daily ← ★ ✩✩✩✩✩✩✩✩ . […]